Disclaimer

Disclaimer

Wolvilt.nl besteedt veel zorg aan de inhoud en vormgeving van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan wolvilt.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

 

Wanneer wolvilt.nl verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal wolvilt.nl onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling indien nodig. In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is wolvilt.nl niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Een ieder die gebruik maakt van de zoekmachines is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat schadelijk kan zijn. Een ieder erkent dat wolvilt.nl geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Wolvilt.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.